ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ, ΚΕΦΑΛΕΣ CNC PUNCHING

MATE ΑΜΕΡΙΚΗΣ

-Πολυκεφαλή Multitool 6 θέσεων FΜΤΕ6(max.Ø24mm)

  
-Πολυκεφαλή Multitool 4 θέσεων FΜΤΕ4 (max Ø 31.7mm)

-Πολυκεφαλή Multitool 10 θέσεων FΜΤΕ10 (2 max Ø 24mm-8 max Ø 12.7mm)