ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΟΥΜΠΑΔΟΨΑΛΙΔΑ

  Μεγάλο στοκ σε διατρητικά καλούπια για ζουμπαδοψάλιδα. Συμβατά και για πρέσσες.

Hosted by Hostservice